ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่2/2559

           วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พร้อมด้วย นายสมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และ นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการ สำนักการแพทย์) เข้าร่วมพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2559” โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเรื่อง “การปฏิบัติงานด้านการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น” เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการเจ้าหน้าที่ ของสำนักการแพทย์ โดยเชิญวิทยากรจาก สำนักงาน ก.ก. มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ชั้น 20 (อาคารธนบุรีศรีมหาบุตร) โรงพยาบาลตากสิน

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้