ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีไหว้ครู นศพ. ประจำปีการศึกษา 2560

          วันที่ 8 มิถุนายน 60 เวลา 9.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พร้อมด้วย พลโท ศ.เกียรติคุณ นพ.นพดล วรอุไร (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ของ นักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย มีตัวแทนนักศึกษาแพทย์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย นำสวดไหว้ครู (ปาเจราจริยา โหติ คุณุตตรานุสาสกา) และร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพรุคุณครู พร้อมกันนี้ นพ.พิชญาฯ และ นพ.นพดลฯ ยังให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ อาจารย์แพทย์ดีเด่นและนักศึกษาแพทย์ดีเด่น จากนั้นประธาน (นพ.พิชญาฯ) ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา พร้อมร่วมกันถ่ายรูปหมู่ ณ ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน