ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ได้รับเชิญเป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน “พิธีจบการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล ประจำปี 2561 ” ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี รศ.ดร.ทัศนีย์ ทองประทีป (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์) และคณะให้การต้อนรับ ณ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รูปภาพและบรรยากาศในงาน