ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. หารือแนวทางการป้องกันความพิการแต่กำเนิด

           วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม “การหารือแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันความพิการแต่กำเนิดและการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด” โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง แนวทางการรักษาและป้องกันความพิการแต่กำเนิด และการจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้