ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. แสดงความยินดีกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

                 วันที่ 8 ส.ค. 59 เวลา 9.00 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นพ.เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) เข้าแสดงความยินดีแก่ รศ.นพ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ดํารงตําแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้