ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

Rational Drug Use Hospital

          วันนี้ (9 มี.ค. 60) เวลา 13.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม คณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (Rational Drug Use Hospital) ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน