ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ.ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ณ หน่วยเลือกตั้ง ณ ห้องประชุม พี.เอไนติงเกิล ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน