ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

           นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เดินทางนำพวงมาลามาน้อมเกล้าฯ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ลานอานันทมหิดล อาคาร “อปร” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น.

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้