ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมประชุมหารือใน การตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเป็นการตรวจรถบริการฯระดับสูง ทั้งหมด 9 โซนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน