ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและพิจารณา ผ่านโครงร่างการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง 1 โปรแกรมการฝึกสติต่อการควบคุมอาหารเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ 2 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการกำกับตนเองต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน