ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

 สำนักการแพทย์ จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคลัง เขียนบท และฝึกผู้ป่วยจำลอง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 สำนักการแพทย์ จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างคลัง เขียนบท และฝึกผู้ป่วยจำลอง ในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกผู้ป่วยจำลองด้านการถูกถามข้อมูล และ การวิเคราะห์ วิจารณ์ Simulated Patient (SP) การเขียนบท ฝึก SP โดยศาสตรจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ วราวุธ สุมาวงศ์ และรองศาสตรจารย์ ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน