ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จับมือ สนอ. ศึกษากรณีผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้เลือดออก

วันที่ 9 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานในการประชุม กรณีศึกษาผู้ป่วยเสียชีวิตโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเมธิพจน์ ชาตะเมธีกุล (ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย) พร้อมคณะฯ และแพทย์จากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบันของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการเกิดโรคสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นมา และจำนวนผู้ป่วยในระดับประเทศสูงเกินกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักการแพทย์จึงได้จัดประชุมระหว่างสำนักอนามัย และสำนักการแพทย์ ขึ้นเพื่อหาทางป้องกัน ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 อาคารเอราวัณ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน