ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

บูรณาการหอพักนักศึกษา รพ.สิรินธร ปฏิรูปสู่ “บ้านผู้สูงอายุ”

วันที่ 9 ก.ค. 61 นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวัชรพัฒน์ เกรียงไกรเกษม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงตรวจพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการบ้านผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร และเยี่ยมชมบ้านพิชิตใจ ร่วมกับ นายชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสุนทร สุนทรชาติ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตประเวศ และนางคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ โดยมี นายยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ให้การต้อนรับพร้อมรายงานความคืบหน้าพื้นที่โครงการบ้านผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสิรินธร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่สำรวจอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 8 ชั้น ภายในโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงเป็นบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวยังไม่ได้ใช้งาน โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งในส่วนของห้องพัก ห้องน้ำ ทางเดิน บันได ลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ประปา รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ รวมถึงการจัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ หากดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับและให้บริการผู้สูงอายุได้ 5-60 คน โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการผู้สูงอายุที่สามารถดูแลตนเองได้ก่อน(สุขภาพแข็งแรง) จากนั้นจะขยายระดับการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลและผู้สูงอายุที่ติดเตียงต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้  กรุงเทพมหานครมีแผนดำเนินการโครงการบ้านพักผู้สูงอายุโรงพยาบาลสิรินธรในระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยจะใช้พื้นที่บางส่วนภายในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด “บ้านพิชิตใจ” ซึ่งมีพื้นที่กว่า 25 ไร่ สามารถใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ได้ อีกทั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลสิรินธร ทำให้มีความสะดวกในการดูแลจัดบริการทางการแพทย์ โดยจะพัฒนาปรับปรุงและสร้างเป็นบ้านพักผู้สูงอายุเพิ่มเติม ให้สามารถให้บริการผู้สูงอายุได้ทุกกลุ่มและครบวงจร ทั้งบริการ แบบไป-กลับ พักค้าง หรือผู้สูงอายุติดเตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

#สำนักการแพทย์ #MSD #กรุงเทพมหานคร
>>สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่
https://msdhealthinfo.wordpress.com

รูปภาพและบรรยากาศในงาน