ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ระดมสมองบริหารความเสี่ยง

(9 ส.ค. 61) นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) เปิด “โครงการกิจกรรมระดมสมองเพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านการรับ-จ่ายเงิน ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติงานสังกัดสำนักการแพทย์” โดยมี นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ เลขานุการสำนักการแพทย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์มีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยงด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน ซึ่งจากการค้นหาปัจจัยเสี่ยง มีสาเหตุหลายอย่างที่สามารถป้องกันหรือลดลงได้โดย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินำข้อมูลข้อบกพร่องผิดพลาดมาร่วมกันคิดระดมสมองหาแนวทางป้องกัน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน