ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ .ประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร สนพ.

           วันนี้ (9 พ.ย. 58) เวลา 10.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาบุคลากรสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการ ส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการ ก.ข.ก.) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้