ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. ร่วมส่งทัพนักกีฬาเยาวชนลงชิงชัยชุมพร-ระนองเกมส์

          วันที่ 10 มี.ค.60 เวลา 16.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาเยาวชนตัวแทนกรุงเทพมหานคร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-26 มี.ค.60 ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ นำโดย นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) สุขสันต์ กิตติศุกกร (ผู้อำนวยการโรงพยาบาตากสิน) นางสาวกรุณา ธูปเทียนหอม (เลขานุการสำนักการแพทย์) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และคณะนักกีฬา ร่วมพิธี ณ สนามหญ้าหน้าหอพระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

           โดยทางสำนักการแพทย์ ได้มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาประเภท ซอฟท์บอล เพื่อใช้ในการแข่งขันด้วย จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ได้กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนักกีฬากรุงเทพมหานครได้สร้างชื่อเสียงมาโดยตลอด ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และที่สำคัญ คือ ตัวนักกีฬาเองที่ได้ฝึกฝน ทุ่มเท อดทน เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะในการแข่งขัน นักกีฬาทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญยิ่งในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานคร นักกีฬาทุกคนต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ มีไมตรีจิตที่ดีต่อเพื่อนนักกีฬา ผู้ตัดสิน และสถานที่ที่ไปเยือน ขอให้นักกีฬาทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ด้วยจิตวิญญาณของนักกีฬาที่แท้จริง รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อนำชื่อเสียงมาสู่ตนเอง ตลอดจนนำชัยชนะ เกียรติยศ และมิตรภาพมาสู่กรุงเทพมหานครต่อไป
รูปภาพและบรรยากาศในงาน