ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ศูนย์แพทยศาสตร สนพ. เตรียมการรับตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล (WFME)

          บ่ายของวันที่ 10 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำนักการแพทย์ โดยมี พลตรีหญิงศาสตรจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์ (ที่ปรึกษาคณบดี สำนักวิชาแพทยศาสตร์) พร้อมด้วย คณะกรรมการและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่องการเตรียมความพร้อม “การตรวจประเมินแพทยศาสตร์ศึกษาตามมาตรฐานสากล (WFME)”  ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน