ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
งานสงกรานต์ประจำปี 2561 โรงพยาบาลกลาง

วันที่ 10 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวสุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.พรเทพ แซ่เฮง (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ (เลขานุการสำนักการแพทย์) เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในงานได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เข้าร่วมงาน ในพิธีมีการจัดกิจกรรม อาทิ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพรจากผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารสำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น ๒๐ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน