ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมความร่วมมือ ER Quality

           วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และ นายสุพรรณ ศรีธรรมมา (อธิบดีกรมการแพทย์) พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม การพัฒนาโรงพยาบาลระดับต่างๆในระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Care System) พร้อมกันนี้ นายณรงค์ อภิกุลวณิช (รองอธิบดีกรมการแพทย์) ได้บรรยายเรื่อง Service plan ด้าน Emergency & Trauma ของกระทรวงสาธารณสุข และ การบรรยาย Overview ER คุณภาพ จาก นางนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ (หัวหน้ากลุ่มฉุกเฉินทางการแพทย์ กรมการแพทย์) ณ ห้องประชุมไนติงเกล ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้