ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
สำนักการแพทย์จัดกิจกรรมวันสงกรานต์  
“ สงกรานต์วิถีไทย  รวมใจ สำนักการแพทย์”

วันที่ 11 เมษายน 2561   สำนักการแพทย์ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2561 เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในวันขึ้นปีใหม่ไทย มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า  ณ  ชั้น4 อาคารสำนักการแพทย์   โดยมี นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร ทั้งนี้ทางสำนักการแพทย์ได้เชิญอดีตผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ อาทิ นพ.ปิยเมธ ยอดเณร , นพ.ถาวร ตันติกุล , นพ.ปิตินันท์ ณัฐรุจิโรจน์ , นพ.ศิริวัฒน์  มโนธรรม และนพ.ไกรจักร แก้วนิล มาเป็นเกียรติให้แก่คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์รดน้ำขอพร โดยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อดีตผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทุกท่าน  และในเวลาต่อมา นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางมาที่สำนักการแพทย์ เพื่อให้คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์รดน้ำขอพร และให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์  ทั้งนี้มีอธิการบดีจากมหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารดน้ำขอพรอีกด้วย และร่วมกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก   ในช่วงบ่ายสำนักการแพทย์ได้จัดกิจกรรมการละเล่นไทยโดยให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักการแพทย์ร่วมกันเล่นเพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างมิตรภาพภายในองค์กร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน