ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0

วันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0" โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์) นพ.ยลชัย จงจิระศิริ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร) นพ.ชัยยศ เด่นอริยตระกูล (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์) และเจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ ร่วมกิจกรรม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักพัฒนาสังคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจ 3 วัย เพื่อผู้สูงวัย 4.0” เพื่อเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ทุกคน เห็นความสำคัญและระลึกถึงคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง เป็นบุคคลสำคัญเปรียบเสมือนคลังปัญญาที่มีประสบการณ์ด้านต่างๆมากมาย สามารถนำประสบการณ์อันทรงคุณค่าไปช่วยลูกหลานพัฒนาบ้านเมือง สังคม และประเทศชาติให้อยู่อย่างมีความสุข โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 10 แห่ง และ สำนักงานเขต 50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพและบรรยากาศในงาน