ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันที่  11  พฤษภาคม  2561   นพ.พิชญา  นาควัชระ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนในการลงนามพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบันระหว่างสถาบันภาคี กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันภาคีจำนวน 40หน่วยงาน ที่ได้ลงนามร่วมกันในครั้งนี้  โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดพิธีลงนามครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบันและแบบสหสถาบันให้สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี และหลักจริยธรรมการวิจัยในคน    ณ   ห้องประชุมราชดำเนิน ชั้น1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

รูปภาพและบรรยากาศในงาน