ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

วันที่ 11 มิถุนายน  2561 นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานประชุม และนพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร(ศูนย์เอราวัณ) พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่9/2561 ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ ในที่ประชุมมีการนำเสนอการรายงานความเสี่ยง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  พร้อมข้อคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน รวมถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆ และการแก้ไข เพื่อพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปในอนาคต

รูปภาพและบรรยากาศในงาน