ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

THOFAS Annual Meeting 2016

           วันที่ 11 ก.ค. 59 เวลา 9.00 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุม “THOFAS Annual Meeting 2016 (The Common Pitfalls Complication : How We Stop Having a nightmare?)” โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในสังกัดฯและนอกสังกัดฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากวิทยากรในเรื่อง The Common Pitfalls Complication : How We Stop Having a nightmare? ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์  ในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้นำความรู้ ความสามารถ และทักษะไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเท้าและข้อเท้าได้ดียิ่งขึ้น

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้