ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.รพ. เข้ารายงานตัวกับ ปลัดกทม.และรองปลัดกทม.

          วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายพิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นำคณะผู้บริหารที่ได้รับการแต่ตั้งใหม่ (นางสาวสุภาพร กรลักษณ์,นายยลชัย จงจิระศิริ,นางสิรินาถ เวทยะเวทิน,นายชัยยศ เด่นอริยะกูล,นายขจร อินทรบุหรั่น) เข้ารายงานตัวพร้อมมอบพวงมาลัย แก่ นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน