ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

                ถวายพระพร (11 ส.ค.60) เวลา 08.30 น. นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ ลานหน้าเสาธง ด้านหน้าอาคารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน