ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15

                วันที่ 8 สิงหาคม 60 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 ในหัวข้อ Thailand 4.0 : Smart BMA Hospital “โรงพยาบาล กทม. ทันสมัย ก้าวไกลสู่ ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวันที่ 2 โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ และ พญ.จามรี เชื้อเพชระโสภณ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง Thailand 4.0 กับ Healthcare จากนั้นช่วงเที่ยงเป็นการบรรยายเรื่อง Logistic Management in Healthcare จาก รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ มาเป็นวิทยากร และ ช่วงบ่ายเป็นการบบรรยายของ อ.ปริญญา หอมเอนก และ อ.ไพศาล ลิ้มสถิต ในเรื่อง ความปลอดภัยและกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพ และจากนั้นเป็นการมอบรางวัลการประกวด Oral Presentation ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Poster Presentation และประดิษฐกรรม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน