ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รองผู้ว่าฯกทม.เข้าประชุมร่วม 2 สถาบันผลิตแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

           นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย  นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นายสมชาย จึงมีโชค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา ผู้อำนวยการกองวิชาการ คณาจารย์ชั้นคลินิกจากโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมแพทยศาสตรศึกษาระหว่างชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เพื่อรับใช้สังคมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นเตรียมแพทย์ และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1 – 3) และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง เป็นสถาบันหลักร่วมผลิตแพทย์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4 – 6) โดยนักศึกษาแพทย์รุ่นที่ 1 จะได้เข้ามาเรียนในชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4) ในเดือนพฤษภาคมนี้
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้