ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กทม. จัดโครงการ กทม.ใส่ใจสูงวัยหัวใจแกร่ง

          วันที่ 12 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจสูงวัย หัวใจแกร่ง โดยมี บุคลากร สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และ สำนักงานเขต 50 ของ กทม. เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กทม.ใส่ใจสูงวัย หัวใจแกร่ง ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน