ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รายงานตัวเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

          วันที่ ๑๒กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) นพ.ขจร อินทรบุหรั่น (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร อุทิศ)เข้ามอบพวงมาลัย พร้อมรายงานตัวเพื่อรับมอบนโยบายจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ (รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ (ปลัดกรุงเทพมหานคร) และ นายพิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รูปภาพและบรรยากาศในงาน