ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม
“โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย ประจำปี 2561”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม “โครงการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัย ประจำปี 2561” สำนักการแพทย์โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ร่วมกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และเครือข่ายปฏิบัติการในพื้นที่โซน 4 ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการซ้อมแผนฯ เหตุอุบัติภัยสารเคมีแอมโมเนียรั่วไหลจากโรงงานน้ำแข็งระเบิด มีผู้บาดเจ็บ 50  และร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน