ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์
เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ สาขานักเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุม จัดโดย โครงการ BMA - CASCADE ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน