ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

            วันที่ 12 กันยายน 59 เวลา 10.00 น. นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) พร้อมด้วย พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โดยมี นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล) และบุคลากรในโรงพยาบาลฯให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 7 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ

นพ.สุรินทร์ฯ กล่าวว่า การดูแลประชาชนกรุงเทพมหานครนั้น สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ต้องเป็นหลักในการดูแลประชาชน เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์นั้น ต้องมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ เช่น การให้บริการการรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำต่อผู้มารับการบริการ ฯลฯ เพื่อที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนกรุงเทพมหานครสูงสุด
รูปภาพและบรรยากาศในงาน