ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

มอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ พญ.สุภาพร กรลักษณ์

          วันที่๑๓ กุม ภาพันธ์ ๒๕๖๑นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร มอบกระเช้าดอกไม้และแสดงความยินดีกับ พญ.สุภาพร กรลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง) และ นพ.ขจร อินทรบุหรั่น (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินธโร อุทิศ) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น๕ อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน