ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ท้องสนามหลวง และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ

          วันที่ 13 มี.ค. 60 เวลา 13.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง (ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร) บุคลากรในสังกัดฯ และมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่อง การปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ท้องสนามหลวง และการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน