ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ปลัด กทม. มอบนโยบายงานการแพทย์ ผู้บริหาร รพ.ใหม่

           วันที่ 13 มิ.ย. 59 คณะผู้บริหารโรงพยาบาล(ที่ได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งใหม่) เข้าพบพร้อมรับนโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ นำโดย นพ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พญ.อัมพร เกียรติปานอภิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน นพ.ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายการแพทย์) นพ.กมล ศรีจันทึก รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ (ฝ่ายการแพทย์) นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (ฝ่ายบริหาร) น.ส.อัญชนา บุญสุยา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายบริหาร) เข้าคารวะปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) ผู้บริหารสำนักการแพทย์ (นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์) ผอ.สำนักการแพทย์ (ดร.พญ.กิตติยาศรีเลิศฟ้า นพ.ชูวิทย์ ประดิษฐบาทุกา และ นพ.สมชาย จึงมีโชค) รอง ผอ.สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้