ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

(13 ก.ย. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบหน้าที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ สสปน. พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กทม. และ สสปน. ในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย รวมตลอดถึงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ธุรกิจการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย เพื่อมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการนานาชาติ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครนับว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการจัดงานประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้ามากที่สุด และแนวโน้มอุตสาหกรรม MICE จะขยายตัวอย่างรวดเร็วในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้า ธุรกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกต่อเนื่องด้วย

รูปภาพและบรรยากาศในงาน