ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาสำนักการแพทย์

          นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพดีด้วยกีฬาสำนักการแพทย์ พร้อมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น๕ อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน