ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

นวัตกรรมนำพา วิวัฒนาสังคม

           วันที่ 14 มิถุนายน 59 เวลา 9.00 น. นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิด การประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมนำพา วิวัฒนาสังคม” และการนำเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 8 โดยมี คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
           การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลในสังกัดฯได้คิดสร้างผลงานนวัตกรรมใหม่ๆที่มาจากกระบวนการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ อีกทั้งนวัตกรรมยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อองค์กรในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นนอกจากการให้รักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว ยังต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชนและสังคม

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้