ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ. จัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร

          วันนี้ (14 พ.ย.59) เวลา 8.30 น. ห้องประชุมทิพยรักษ์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) เป็นประธานในการคัดเลือก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดทั้ง 9 แห่งของกรุงเทพมหานคร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โดยมี ตำแหน่งดังนี้ 1.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 2.เภสัชกรปฏิบัติการ 3.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ 5.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน