ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร

           วันที่ 15 ก.พ. 59 เวลา 13.30 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) ประธานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้