ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผอ.สนพ. มอบนโยบายประจำปี 59 ให้แก่ รพท. และ รพร.

           วันนี้ (15 มี.ค. 2559) นายสุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) และนายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา (ผู้อำนวยการกองวิชาการ) เข้ามอบนโยบายการบริหารงานสำนักการแพทย์ ประจำปี 2559 ให้แก่ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ พร้อมกันนี้ยัง เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลฯเพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ โดยมี นางอัมพร เกียรติปานอภิกุล  (รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ) นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์) คณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงาน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ และ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้