ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์ และ สำนักการโยธา ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างโรงพยาบาลบางนา

          วันที่ 15 มีนาคม 60 เวลา 9.00 น. นพ.พิชญา นาควัชระ (ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธาน พร้อมด้วย นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และบุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม พิจารณาแบบก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตบางนาและศูนย์สาขาของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร กับ คณะผู้แทนจากสำนักการโยธา ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน