ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานเปิดงาน “ครบรอบ 16 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลสิรินธร” โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการเขต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน โดยในงาน นพ.สมชายฯ ให้เกียรติมอบโล่แก่ แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคลากรดีเด่น ประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัล ที่พร้อมจะปฏิบัติงานและพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ นพ.สมชายฯ ยังเป็นประธานเปิด หอผู้ป่วย ชั้น 9 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 8 ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักการแพทย์ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ที่เป็นที่พึ่งให้กับผู้ป่วยด้านตะวันออกและปริมณฑล และตลอดระยะเวลา16 ปี ที่เปิดให้บริการ นอกจากการดูแลพี่น้องประชาชนที่มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังมีการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การเข้าเป็นสถาบันร่วมสอนในการผลิตแพทย์ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตรนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ได้เริ่มรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 1 ในปีนี้ เป็นเรื่องที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ให้ก้าวหน้าทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมอันเกิดประโยชน์โดยส่วนรวมต่อไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน