ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สนพ.จัดอบรมการวิจัยทยาศาสตร์สุขภาพวันที่2

วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและแพทยศาสตรศึกษา สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์จัดการอบรมเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างวันที่14-15 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดสำนักการแพทย์ ในวันนี้ได้รับเกียรติจาก พ.อ.รศ.นพ.ชาญชัย ไตรวารี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้  ณ ห้องกษัตริย์ศึก 1 ชั้น4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

รูปภาพและบรรยากาศในงาน