ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

สำนักการแพทย์โชว์ความเป็นเลิศ Best Practice รักษาผู้ป่วย

วันที่ 15 มิ.ย. 61 เวลา 10.00 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบบริการทางการแพทย์ ร่วมประชุมฯ เริ่มด้วยการนำเสนอ “คู่มือการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อการดูแลผู้ป่วยของสำนักการแพทย์ ด้านการป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Associated Pneumonia : VAP) ซึ่งจะมีการเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ผ่านสื่อของสำนักการแพทย์ จากนั้นเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ และหารือการจัดแสดงผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของสำนักการแพทย์ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561

รูปภาพและบรรยากาศในงาน