ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg
ศบฉ.จัดอบรมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการในโรงพยาบาลเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

                วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นพ.สมชาย จึงมีโชค (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ประธานการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการในโรงพยาบาลเพื่อรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 โดยมี นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร (รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์) ให้เกียรติเข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางด้านการแพทย์ให้รับมือกับการเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ความแห้งแล้ง และภัยจากมนุษย์ เช่น อุบัติเหตุจราจร เหตุก่อการร้าย เป็นต้น ให้มีความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

รูปภาพและบรรยากาศในงาน