ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ชิม ช้อป สร้างรายได้ “สนพ. เพียงพอเพราะพอเพียง”

        (15 ก.ย. 60) เวลา 08.10 น. นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (ประธาน) เปิด ”โครงการ สนพ.เพียงพอเพราะพอเพียง” โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ กองวิชาการ และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ของบุคลากร สำนักการแพทย์ (ขายสินค้า) โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร เข้าร่วมร้องเพลง “ตามรอยเท้าพ่อ” น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) และเยี่ยมชมร้านค้าของบุคลากร สนพ. ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน