ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ตรวจเยี่ยม เช็คสุขภาพประจำปี 60

                 เช้านี้ (16 มี.ค. 60) เวลา 08.00 น. ที่โรงพยาบาลกลาง : นพ.พิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักแพทย์ นำคณะผู้บริหารในสังกัดฯ เข้าตรวจเยี่ยมและตรวจเช็คสุขภาพ ตามโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2560 ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพของบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยให้การสนับสนุนเต็มที่พร้อมทั้งเพิ่มการตรวจหัวใจเพิ่มเติมให้กับผู้บริหารระดับอำนวยการสูงขึ้นไปทุกท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคหัวใจที่หลบซ่อนอยู่ ซึ่งสามารถตรวจคัดกรองโรคหัวใจได้ที่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลตากสิน ติดต่อสอบถามก่อนเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริหารทุกท่านรีบไปตรวจกันนะครับ โอกาสดีๆ มาถึงแล้วนะครับ

รูปภาพและบรรยากาศในงาน