ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

รพ.สิรินธร 14 ปี “ร่วมใจ มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิ”

           เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 59 นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ ปลัดกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดงานในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 14 ปี “ร่วมใจ มุ่งสู่โรงพยาบาลตติยภูมิ” โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ พร้อมมอบโล่ประกาศนียบัตร ของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณ และประกาศนียบัตรแก่บุคลากรดีเด่น นอกจากนี้ยังเป็นประธานเปิดห้องสูติ-นรีเวชกรรม (Obstetric & Gynecology) ชั้น 2 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี โดยมี ดร.พิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ดร.พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารในสังกัดฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี
           โรงพยาบาลสิรินธรเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง เปิดให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2545 เปิดให้บริการครั้งแรกสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาการให้บริการและสามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 228 เตียง โดยให้บริการสุขภาพทุกสาขาด้วยคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล บริการประชาชนในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ เขตประเวศ เขตสวนหลวง เขตลาดกระบัง เขตบางนา เขตคันนายาว และเขตพระโขนง รวมถึงประชาชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ ของจังหวัดสมุทรปราการ

นพ.พีระพงษ์ฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลสิรินธรมีการพัฒนาที่รวดเร็วโดยผู้บริหารได้มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้โรงพยาบาลสิรินธรเป็นศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินในเขตตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน รองรับอุบัติเหตุจากสนามบินสุวรรณภูมิ และการระบาดของโรคติดต่อจากต่างประเทศ นอกจากกำหนดให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุแล้ว โรงพยาบาลสิรินธรยังเป็นสถานที่ร่วมฝึกสอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาลจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอีกด้วย
>>>>>>> ดูรูปภาพ <<<<<<   คลิ๊กที่นี้